• دانلود کتابهای الکترونیک مختلف و متنوع با کمترین حجم ممکن
  • قرار گرفتن کتابها در سرور اختصاصی پارس بوک با لینک مستقیم
  • امکان ارسال لینک کتابهای جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورددار تعداد اعضا با بیش از 170 هزار عضو فعال
  • به روز رسانی مداوم سایت با کتابهای جدید ( هر روز یک کتاب جدید )

دانلود کتاب آموزش لیزرل در چند دقیقه‎

تاریخ : ۲۳ خرداد ۱۳۹۱

 دانلود کتاب آموزش لیزرل در چند دقیقه‎

نام کتاب : آموزش لیزرل در چند دقیقه‎

نویسنده : حمید مسعودی

ناشر :  پارس بوک

زبان کتاب :  پارسی

تعداد صفحه :  24

قالب کتاب : PDF

حجم فایل :  896   کیلوبایت

توضیحات :  مدل معادلات ساختاري و یا به طور اختصار SEM که مخفف  (Structural Equational Modeling) میباشد، از روشهاي جدید آماري و یکی از قويترین روشهاي تجزیه و تحلیل چندمتغیره است که برخی هم به آن تحلیل ساختاري کواریانس، الگوسازي علی و لیزرل اطلاق میکنند. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیرهاي است که نمی توان آنها را به شیوه دو متغیري با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. تجزیه و تحلیل چندمتغیره به یک سري روشهاي تجزیه و تحلیل اطلاق میشود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است. به عبارت دیگر وقتی شما میخواهید متغیر وابسته خود به عنوان مثال بزه کاري را با متغیرهاي مستقلی همچون انگیزه فردي، روابط خانوادگی، سابقه بزهکاري، موقعیت اجتماعی اقتصادي و از این قبیل پیشبینی کنید بایستی به طراحی یک مدل علی و ارزیابی آن بپردازید که با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاري قادر به آن خواهید بود. بنابراین شما در این پژوهش برخی از موارد را به طور مستقیم اندازهگیري میکنید(بخش اندازهگیري مدل) که عموماً همان گویه هاي پرسشنامه است و برخی از موارد را با ترکیب این گویه ها بدست آورده و روابط آنها را میسنجید(بخش تحلیل مسیر مدل) تا بتوانید مدل نهایی خود را رسم کنید. این مدل در انتهاي فصل مبانی پژوهش یعنی فصل دوم ارائه شده و در انتهاي فصل چهارم یعنی یافتهها ارزیابی میشود.

(بیشتر…)