• دانلود کتابهای الکترونیک مختلف و متنوع با کمترین حجم ممکن
  • قرار گرفتن کتابها در سرور اختصاصی پارس بوک با لینک مستقیم
  • امکان ارسال لینک کتابهای جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورددار تعداد اعضا با بیش از 170 هزار عضو فعال
  • به روز رسانی مداوم سایت با کتابهای جدید ( هر روز یک کتاب جدید )

دانلود کتاب مشارکت سیاسی زنان موانع و امکانات

تاریخ : ۹ آذر ۱۳۸۹

مشارکت سیاسی زنان

 

نام کتاب :  مشارکت سیاسی زنان موانع و امکانات

نویسنده : مهرانگیز کار

ناشر :  انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

زبان کتاب :فارسی

تعداد صفحه :  174

قالب کتاب : PDF

حجم فایل :  683  Kb

توضیحات :  حقوق  زن  در ايران  امروز موضوع  بحث هايجدي  با ماهيت  سياسي ، دينيشده  است . در نشست هايي  كهپيرامون  مسايل  كنونيايران ، خارج  و داخل  كشور تشكيلمي شود، حقوق  زن  حجمزيادي  از گفتار و نوشتار را به  خود اختصاص  مي دهد. در نهادهاي  قانون گذاريكشور نيز شاهد بوده  و هستيم  كهتصويب  قوانين  راجعبه  زن ، مذاكرات  را پرتنشمي سازد و گاهي  منجر به  درگيريلفظي  شده ، تا جايي  كهتضادهاي  ديدگاهي  بر ملا مي شود. در شرايط  موجود، پژوهشدرباره ي  حقوق  زن خواست  و نياز زمانه  است  و پاسخي  است  شايستهبه  پرسش هايي  كهپياپي  مطرح  شده  و دهان  به دهان  در سطوح  و لايه هايگوناگون  جامعه  مي چرخد. چهبسا تحت  تأثير گسترش  تحقيقاتو جمع آوري  كليه  نظراتو آراء راجع  به  حقوقزن  و نقد و بررسي  آنها، از تنش ها كاسته  شده  و تفاهم  و همسويي  يا حداقلتحمل  پذيرفته  بشود.

(بیشتر…)