• دانلود کتابهای الکترونیک مختلف و متنوع با کمترین حجم ممکن
 • قرار گرفتن کتابها در سرور اختصاصی پارس بوک با لینک مستقیم
 • امکان ارسال لینک کتابهای جدید به ایمیل شخصی شما
 • رکورددار تعداد اعضا با بیش از 170 هزار عضو فعال
 • به روز رسانی مداوم سایت با کتابهای جدید ( هر روز یک کتاب جدید )

دانلود کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی

توضیحات : روابط عمومی به عنوان یک علم دارای اصول منطقی، نظریه، الگو و معرفت شناسی بوده و از قدرت پیش بینی نتایج و ظرفیت بسیار بالا برای سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان های اجتماعی برخوردار است . این توانمندی زمانی قابلیت بروز بیشتری را می یابد که نظام های حاکم بر جامعه از یک نظام باز تبعیت کنند، در این صورت، توان و قدرت عمل روابط عمومی به حداکثر می رسد و به تعالی بخشیدن روابط اجتماعی کمک می نماید. شایسته نیست که ارتباطات مردم با سازمان ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، ضروری است که با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود که سازمان ها واقعاً به چه رویه و رویکردى براى تعامل با مردم نیاز دارند؟ یکى از عواملى که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آنها را براى رسیدن به هدفشان یارى مى دهد، کیفیت رابطه آنها با افراد و مؤسساتى است که با آن سر و کار دارند . بنابراین، نقش عمده روابط عمومى، نزدیک کردن اذهان عمومى به واقعیت در سازمان ها می باشد. توانایى شناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد روابط عمومى ر ا افزایش داده و منجر به تحرک و کارایى آنها خواهد شد . بر این اساس، روابط عمومى در حقیقت مى تواند به عنوان واسطه میان نهادها و مردم نقش قابل قبولى ایفا کند. آنها مى توانند، با تنظیم برنامه دقیق به سؤال ها، شک ها و تردیدها پاسخ دهند.

فهرست مطالب این کتاب :

فصل اول: کلیات

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مفهوم روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی درجهان

تاریخچه روابط عمومی در ایران

بنیانگذاران روابط عمومی

بنیانگذار و پدر روابط عمومی در جهان

بنیانگذار و پدر روابط عمومی ایران

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل دوم: روابط عمومی (ضرورت، وظایف، اصول و انواع)

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

ضرورت و نیاز اجتماع به روابط عمومی

وظایف روابط عمومی

نقش روابط عمومی

اصول روابط عمومى

انواع روابط عمومی

روابط عمومی تحلیل گر

روابط عمومی توجیهگر

روابط عمومی تبیین گر

فعالیت های روابط عمومی

روابط عمومی داخلی

مقدمه

وظایف

روابط عمومی خارجی

مقدمه

وظایف

ویژگی های لازم برای روابط عمومی

ویژگی های کارکنان روابط عمومى

عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل سوم: الگوهای روابط عمومی

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

الگوهای روابط عمومی

الگوی نمایندگی مطبوعات

الگوی اطلاع رسانی (ارائه اطلاعات به مردم)

الگوی دوسویه ناهمسنگ یا سازمان محور

الگوی دوسویه همسنگ یا مخاطب محور

الگوی صنعت روابط عمومی

الگوی روابط عمومی حرفه ای

الگوی دوسویه

الگوی ترکیبی

الگوی متقارن جدید

نقش های روابط عمومی در الگوهای مختلف

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل چهارم: روابط عمومی دیجیتال

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

مفهوم روابط عمومی دیجیتال

ضرورت روابط عمومی دیجیتال

وظایف روابط عمومی دیجیتال

ویژگی های روابط عمومی دیجیتال

شناخت موانع روابط عمومی دیجیتال

تدابیر لازم جهت پیاده سازی روابط عمومی دیجیتال

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل پنجم: گزارش نویسی در روابط عمومی

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

گزارش نویسی در روابط عمومی

شیوه های گزارش نویسی

شیوه تحقیقی و تحلیلی

شیوه توصیفی و تشریحی

شیوه هرم وارونه و خبری

شیوه تاریخی

شیوه تلفیقی

انواع گزارش نویسی در روابط عمومی

گزارش آماری و تحلیلی فعالیت سازمان

گزارش برای روزنامه ها و نشریات تخصصی

گزارش برای رادیو و تلویزیون

گزارش آگهی

گزارش از مراسم و برنامه ها

گزارش سفر و مأموریت

گزارش سفر مطبوعاتی

گزارش ویژه (بحران)

گزارش اداری

گزارش های سالانه در خصوص منابع انسانی (کارکنان)

مراحل تدوین گزارش

تعیین و شناخت موضوع گزارش

گردآوری مطالب و منابع گزارش

نگارش گزارش

ویرایش و تجدید نظر گزارش

ساختار (ساختمان) گزارش اداری

بخش مقدماتی

بخش اصلی

بخش مراجعه

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل ششم: انجمن های حرفه ای روابط عمومى

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

تعریف انجمن های روابط عمومی

اهداف انجمن های روابط عمومی

انجمن بین المللی روابط عمومی

کنگره بین المللی روابط عمومی

انجمن روابط عمومی ایران

مقدمه

خط مشی انجمن روابط عمومی ایران

آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی ایران

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل هفتم: ارتباطات و روابط عمومی

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

مفهوم ارتباط

انواع ارتباط

مقدمه

ارتباط از نظر برقرارکننده و دریافت کننده

ارتباط از نظر نماد

انواع ارتباط با توجه به عکس العمل گیرنده پیام

انواع ارتباط از نظر محتوا و کارکرد

اجزا و عناصر ارتباط

ضرورت و اهمیت ارتباطات

اهداف ارتباط

ویژگی های ارتباط

نقش های ارتباط

موانع و محدودیت های ارتباط

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل هشتم: آشنایی با روابط عمومی در کتابخانه ها

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

وظایف و فعالیت های مدیریتی در کتابخانه ها

برنامه ریزی

سازماندهی

نظارت و مراقبت

هدایت و رهبری

هماهنگی

گزارش نویسی

ارزشیابی

ارتباطات

تاریخچه روابط عمومی در کتابخانه ها

مفهوم روابط عمومی در کتابخانه ها

اهداف و وظایف روابط عمومی در کتابخانه ها

اطلاع رسانی

تشویق و ترغیب به مطالعه و پژوهش

مشارکت، همکاری و بهینه سازی امور کتابخانه

اهمیت و ضرورت روابط عمومی در کتابخانه ها

مهم ترین آثار فعالیت روابط عمومی در کتابخانه ها

ویژگی های مدیر روابط عمومی در کتابخانه ها

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل نهم: ابزارهای روابط عمومی در کتابخانه ها و برنامه های آن

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

ابزارهای روابط عمومی در کتابخانه ها

تاکتیک های نوشتاری

روزنامه

مجله

کتاب

بروشور

خبرنامه

گزارش سالیانه

پوستر

نامه اداری

تابلو اعلانات

تاکتیک های گفتاری

برنامه رادیویی

تلفن ثابت

نوار کاست شنیداری

تاکتیک های بصری

برنامه تلویزیونی

فیلم متحرک

نوار ویدیوئی

عکس

اسلاید

فیلم استریپ

ترانس پرنسی

ویترین های نمایش

تاکتیک های چند رسانه ای

وب سایت

پست الکترونیکی

لوح فشرده

تلفن همراه

برنامه های روابط عمومی کتابخانه ها

سخنرانی در تریبون های رسمی (نماز جمعه و جماعت)

نمایشگاه کتاب

جلسات هفتگی

معرفی و نقد کتاب

جلسات معارفه

مجالس ترحیم و سوگواری

مجالس جشن (تبریک و تهنیت)

کنفرانس خبری

کارگاه های آموزشی

برگزاری تئاتر

بازدید

برگزاری همایش ها

برگزاری جشنواره ها

سخنرانی ها

قصه گویی

کتابخوانی

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

پاسخنامه پرسش های چند گزینه ای

کتابنامه

نام کتاب : مقدمه ای بر روابط عمومی
نویسنده : زهرا کاظم پور
تعداد صفحه : 203
حجم فایل : 842 کیلوبایت
لینک دانلود مستقیم کتاب
اگر موفق به دانلود فایل نشدید مرورگر خود را تغییر دهید و یا لینک دانلود را در صفحه جدید مرورگر خود باز کنید ( گزینه Open in new tab )
تمام تلاش ما بر این است که فقط کتابهای رایگان و آثار فاقد حق نشر را بر روی سایت جهت استفاده عموم قرار دهیم. در صورتی که کتابی را مشاهده نمودید که دارای حق نشر میباشد، از طریق بخش تماس با ما به مدیران اطلاع دهید تا نسبت به حذف کتاب اقدام گردد.

ارسال شده ها 16 دیدگاه برای مطلب “دانلود کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی”

 1. جمشید گفت:

  از این که واسه ماکتاب میفرستین سپاس‌گذارم

 2. احمدشاه گفت:

  یک کتاب خانه الکترونکى بیسار زیباى است ممنون از شما که همیشه زحمت میکشید و چینین کتابها را میکذارید تا مردم از ان استفاده کند.
  ما درافغانستان زندکى میکنیم و به چندانه کتاب در مورد روابط عمومى را کار دارم میتوانین به من در این مورید کمى رهنمایی کنید که چطور میتوانم به کتابهاى چاپ ایرانى دسرسى داشته باشم.
  ممنون.

 3. ََArdeshir گفت:

  زنده باد پارس بوک …. عاقبت بخیرباشید

 4. صبغت الله گفت:

  کتاب بسیار بسا مفید برای تمام روابط عمو می ها

 5. نادر گفت:

  دوست خوب سلام
  از اینکه پنجره علمی را به روی خود ودیگران گشوده ای از شما سپاسگذارم
  متشکر می شوم ار کتابهایی در ارتباط با روابط عمومی برای این حقیر ارسال نمایید .
  چرا که برای ارشد ثبت نام کرده ام .

  قربان شما . نادر

 6. بهروان گفت:

  تشکر از دست اندرکاران این سایت. علاقمند کتابهایی در مورد ارتباطات و روابط عمومی هستم لطف نموده برایم ایمیل کنید!

 7. پناه گفت:

  تشکر، اگر بازم کتاب در مورد روابط عمومی و ارتباطات دارید برام ایمیل کنید.

 8. احسان گفت:

  از اینکه کتاب ها رو ایمیل می کنید متشکرم
  این روند فرصتی عالی برای سر زدن به سایت خوبتون هست

 9. سپیده گفت:

  مرسی

 10. amin گفت:

  سلام-
  واسه کتابایی که برام ایمیل میکنین خیلی خیلی ممنونم؛
  خسته نباشید!

 11. gold price گفت:

  این تارنما میعادگاهی است برای تمامی علاقمندان به مباحث روابط عمومی، مدیریت، خلاقیت، راهکارهای کسب موفقیت، کارآفرینی و …؛ اگر ارایه کننده کالا و خدمات هستید، اگر وبلاگ نویسید یا به هر روش دیگری به اشاعه افکار خود می پردازید سری به ما بزنید: کلیه افراد علاقمند می توانند در یک دوره یک ماهه آزمایشی با وبلاگ “روابط عمومی به زبان آدمیزاد” (مهر 84) همکاری نمایند در صورت احراز شرایط با ما خواهید ماند. افراد غیر فعال و یا فعال در زمینه غیر مرتبط حذف خواهند شد.

 12. ارشاد گفت:

  mer300000000000