• دانلود کتابهای الکترونیک مختلف و متنوع با کمترین حجم ممکن
 • قرار گرفتن کتابها در سرور اختصاصی پارس بوک با لینک مستقیم
 • امکان ارسال لینک کتابهای جدید به ایمیل شخصی شما
 • رکورددار تعداد اعضا با بیش از 170 هزار عضو فعال
 • به روز رسانی مداوم سایت با کتابهای جدید ( هر روز یک کتاب جدید )

دانلود کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی

روابط عمومی ‎

نام کتاب : مقدمه ای بر روابط عمومی

نویسنده : زهرا کاظم پور – دکتر حسن اشرفی – عظیمه سادات عبدالهی

ناشر :  پارس بوک

زبان کتاب :  پارسی

تعداد صفحه :  203

قالب کتاب : PDF

حجم فایل :  842   کیلوبایت

توضیحات : روابط عمومی به عنوان یک علم داراي اصول منطقی، نظریه، الگو و معرفت شناسی بوده و از قدرت پیش بینی نتایج و ظرفیت بسیار بالا براي سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان هاي اجتماعی برخوردار است . این توانمندي زمانی قابلیت بروز بیشتري را می یابد که نظام هاي حاکم بر جامعه از یک نظام باز تبعیت کنند، در این صورت، توان و قدرت عمل روابط عمومی به حداکثر می رسد و به تعالی بخشیدن روابط اجتماعی کمک می نماید. شایسته نیست که ارتباطات مردم با سازمان ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، ضروري است که با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود که سازمان ها واقعاً به چه رویه و رویکردى براى تعامل با مردم نیاز دارند؟ یکى از عواملى که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آنها را براى رسیدن به هدفشان یارى مى دهد، کیفیت رابطه آنها با افراد و مؤسساتى است که با آن سر و کار دارند . بنابراین، نقش عمده روابط عمومى، نزدیک کردن اذهان عمومى به واقعیت در سازمان ها می باشد. توانایى شناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد روابط عمومى ر ا افزایش داده و منجر به تحرك و کارایى آنها خواهد شد . بر این اساس، روابط عمومى در حقیقت مى تواند به عنوان واسطه میان نهادها و مردم نقش قابل قبولى ایفا کند. آنها مى توانند، با تنظیم برنامه دقیق به سؤال ها، شک ها و تردیدها پاسخ دهند.

فهرست مطالب این کتاب :

فصل اول: کلیات

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مفهوم روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی درجهان

تاریخچه روابط عمومی در ایران

بنیانگذاران روابط عمومی

بنیانگذار و پدر روابط عمومی در جهان

بنیانگذار و پدر روابط عمومی ایران

پرسش هاي تشریحی

پرسش هاي چند گزینه اي

فصل دوم: روابط عمومی (ضرورت، وظایف، اصول و انواع)

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

ضرورت و نیاز اجتماع به روابط عمومی

وظایف روابط عمومی

نقش روابط عمومی

اصول روابط عمومى

انواع روابط عمومی

روابط عمومی تحلیل گر

روابط عمومی توجیهگر

روابط عمومی تبیین گر

فعالیت هاي روابط عمومی

روابط عمومی داخلی

مقدمه

وظایف

روابط عمومی خارجی

مقدمه

وظایف

ویژگی هاي لازم براي روابط عمومی

ویژگی هاي کارکنان روابط عمومى

عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی

پرسش هاي تشریحی

پرسش هاي چند گزینه اي

فصل سوم: الگوهاي روابط عمومی

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

الگوهاي روابط عمومی

الگوي نمایندگی مطبوعات

الگوي اطلاع رسانی (ارائه اطلاعات به مردم)

الگوي دوسویه ناهمسنگ یا سازمان محور

الگوي دوسویه همسنگ یا مخاطب محور

الگوي صنعت روابط عمومی

الگوي روابط عمومی حرفه اي

الگوي دوسویه

الگوي ترکیبی

الگوي متقارن جدید

نقش هاي روابط عمومی در الگوهاي مختلف

پرسش هاي تشریحی

پرسش هاي چند گزینه اي

فصل چهارم: روابط عمومی دیجیتال

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

مفهوم روابط عمومی دیجیتال

ضرورت روابط عمومی دیجیتال

وظایف روابط عمومی دیجیتال

ویژگی هاي روابط عمومی دیجیتال

شناخت موانع روابط عمومی دیجیتال

تدابیر لازم جهت پیاده سازي روابط عمومی دیجیتال

پرسش هاي تشریحی

پرسش هاي چند گزینه اي

فصل پنجم: گزارش نویسی در روابط عمومی

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

گزارش نویسی در روابط عمومی

شیوه هاي گزارش نویسی

شیوه تحقیقی و تحلیلی

شیوه توصیفی و تشریحی

شیوه هرم وارونه و خبري

شیوه تاریخی

شیوه تلفیقی

انواع گزارش نویسی در روابط عمومی

گزارش آماري و تحلیلی فعالیت سازمان

گزارش براي روزنامه ها و نشریات تخصصی

گزارش براي رادیو و تلویزیون

گزارش آگهی

گزارش از مراسم و برنامه ها

گزارش سفر و مأموریت

گزارش سفر مطبوعاتی

گزارش ویژه (بحران)

گزارش اداري

گزارش هاي سالانه در خصوص منابع انسانی (کارکنان)

مراحل تدوین گزارش

تعیین و شناخت موضوع گزارش

گردآوري مطالب و منابع گزارش

نگارش گزارش

ویرایش و تجدید نظر گزارش

ساختار (ساختمان) گزارش اداري

بخش مقدماتی

بخش اصلی

بخش مراجعه

پرسش هاي تشریحی

پرسش هاي چند گزینه اي

فصل ششم: انجمن هاي حرفه اي روابط عمومى

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

تعریف انجمن هاي روابط عمومی

اهداف انجمن هاي روابط عمومی

انجمن بین المللی روابط عمومی

کنگره بین المللی روابط عمومی

انجمن روابط عمومی ایران

مقدمه

خط مشی انجمن روابط عمومی ایران

آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی ایران

پرسش هاي تشریحی

پرسش هاي چند گزینه اي

فصل هفتم: ارتباطات و روابط عمومی

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

مفهوم ارتباط

انواع ارتباط

مقدمه

ارتباط از نظر برقرارکننده و دریافت کننده

ارتباط از نظر نماد

انواع ارتباط با توجه به عکس العمل گیرنده پیام

انواع ارتباط از نظر محتوا و کارکرد

اجزا و عناصر ارتباط

ضرورت و اهمیت ارتباطات

اهداف ارتباط

ویژگی هاي ارتباط

نقش هاي ارتباط

موانع و محدودیت هاي ارتباط

پرسش هاي تشریحی

پرسش هاي چند گزینه اي

فصل هشتم: آشنایی با روابط عمومی در کتابخانه ها

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

وظایف و فعالیت هاي مدیریتی در کتابخانه ها

برنامه ریزي

سازماندهی

نظارت و مراقبت

هدایت و رهبري

هماهنگی

گزارش نویسی

ارزشیابی

ارتباطات

تاریخچه روابط عمومی در کتابخانه ها

مفهوم روابط عمومی در کتابخانه ها

اهداف و وظایف روابط عمومی در کتابخانه ها

اطلاع رسانی

تشویق و ترغیب به مطالعه و پژوهش

مشارکت، همکاري و بهینه سازي امور کتابخانه

اهمیت و ضرورت روابط عمومی در کتابخانه ها

مهم ترین آثار فعالیت روابط عمومی در کتابخانه ها

ویژگی هاي مدیر روابط عمومی در کتابخانه ها

پرسش هاي تشریحی

پرسش هاي چند گزینه اي

فصل نهم: ابزارهاي روابط عمومی در کتابخانه ها و برنامه هاي آن

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

ابزارهاي روابط عمومی در کتابخانه ها

تاکتیک هاي نوشتاري

روزنامه

مجله

کتاب

بروشور

خبرنامه

گزارش سالیانه

پوستر

نامه اداري

تابلو اعلانات

تاکتیک هاي گفتاري

برنامه رادیویی

تلفن ثابت

نوار کاست شنیداري

تاکتیک هاي بصري

برنامه تلویزیونی

فیلم متحرك

نوار ویدیوئی

عکس

اسلاید

فیلم استریپ

ترانس پرنسی

ویترین هاي نمایش

تاکتیک هاي چند رسانه اي

وب سایت

پست الکترونیکی

لوح فشرده

تلفن همراه

برنامه هاي روابط عمومی کتابخانه ها

سخنرانی در تریبون هاي رسمی (نماز جمعه و جماعت)

نمایشگاه کتاب

جلسات هفتگی

معرفی و نقد کتاب

جلسات معارفه

مجالس ترحیم و سوگواري

مجالس جشن (تبریک و تهنیت)

کنفرانس خبري

کارگاه هاي آموزشی

برگزاري تئاتر

بازدید

برگزاري همایش ها

برگزاري جشنواره ها

سخنرانی ها

قصه گویی

کتابخوانی

پرسش هاي تشریحی

پرسش هاي چند گزینه اي

پاسخنامه پرسش هاي چند گزینه اي

کتابنامه


تمام تلاش ما بر این است که فقط کتابهای رایگان و آثار فاقد حق نشر را بر روی سایت جهت استفاده عموم قرار دهیم. در صورتی که کتابی را مشاهده نمودید که دارای حق نشر میباشد، از طریق بخش تماس با ما به مدیران اطلاع دهید تا نسبت به حذف کتاب اقدام گردد.


ارسال شده ها ۱۳ دیدگاه برای مطلب “دانلود کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی”

 1. ََArdeshir گفت:

  زنده باد پارس بوک …. عاقبت بخیرباشید

 2. صبغت الله گفت:

  کتاب بسیار بسا مفید برای تمام روابط عمو می ها

 3. نادر گفت:

  دوست خوب سلام
  از اینکه پنجره علمی را به روی خود ودیگران گشوده ای از شما سپاسگذارم
  متشکر می شوم ار کتابهایی در ارتباط با روابط عمومی برای این حقیر ارسال نمایید .
  چرا که برای ارشد ثبت نام کرده ام .

  قربان شما . نادر

 4. بهروان گفت:

  تشکر از دست اندرکاران این سایت. علاقمند کتابهایی در مورد ارتباطات و روابط عمومی هستم لطف نموده برایم ایمیل کنید!

 5. پناه گفت:

  تشکر، اگر بازم کتاب در مورد روابط عمومی و ارتباطات دارید برام ایمیل کنید.

 6. احسان گفت:

  از اینکه کتاب ها رو ایمیل می کنید متشکرم
  این روند فرصتی عالی برای سر زدن به سایت خوبتون هست

 7. amin گفت:

  سلام-
  واسه کتابایی که برام ایمیل میکنین خیلی خیلی ممنونم؛
  خسته نباشید!

 8. gold price گفت:

  این تارنما میعادگاهی است برای تمامی علاقمندان به مباحث روابط عمومی، مدیریت، خلاقیت، راهکارهای کسب موفقیت، کارآفرینی و …؛ اگر ارایه کننده کالا و خدمات هستید، اگر وبلاگ نویسید یا به هر روش دیگری به اشاعه افکار خود می پردازید سری به ما بزنید: کلیه افراد علاقمند می توانند در یک دوره یک ماهه آزمایشی با وبلاگ “روابط عمومی به زبان آدمیزاد” (مهر 84) همکاری نمایند در صورت احراز شرایط با ما خواهید ماند. افراد غیر فعال و یا فعال در زمینه غیر مرتبط حذف خواهند شد.